Postal Blanquerna

Postal Blanquerna

Postal nadalenca en versió
impresa i animada per a
Blanquerna, Universitat Ramón Llull
2016