Infidels i adulterats

Infidels i adulterats

Coberta de llibre per a Nordica
2014

Relats sobre l’adulteri
escrits per Juan José Millás
i acompanyats amb les imatges
de catorze il·lustradors

Infieles y adulterados - Luci Gutiérrez