Espiant als arbres

Espiant als arbres

Il·lustracions per Espiar a los árboles,
revista sobre arts escèniques
publicada per el Teatro Español

Disseny: Nerea García Pascual
2022