Errates de Fe

Errates de Fe

Publicació autoeditada
amb esbossos del llibre
Manual d’autodefensa
2021