Els millors llibres

Els millors llibres

Il·lustració per a la llista anual dels millors llibres sobre història internacional, economia i política

revista Foreign Affairs
DA: Laurel Jarombek
2021